Kilimanjaro Routes

MOUNT KILIMANJARO CLIMBING ROUTES – 6 Days / 5 Nights

$2,745

6 Days / 5 Nights

$2,645

6 Days / 5 Nights

$2,700

6 Days / 5 Nights

$2,495

6 Days / 5 Nights

MOUNT KILIMANJARO CLIMBING ROUTES – 7 Days / 6 Nights

$3,145

7 Days / 6 Nights

$2,895

7 Days / 6 Nights

MOUNT KILIMANJARO CLIMBING ROUTES – 8 Days & 9 Days

$2,645

9 Days / 8 Nights